Äntligen 6-timmarsparkering på Bansjöslingan

Trafik

Folkpartiet i Tyresö har äntligen fått stenen i rullning. Nu har kommunen sett till att det finns en 6-timmarsparkering på Bansjöslingan

bansjöslinganAtt bjuda in vänner till Trollbäcken är naturligtvis trevligt. I oktober 2013 skrev jag om de problem som boende har med att ta emot bilburna besökare. Och eftersom bussförbindelserna till delar av Trollbäcken är under all kritik är bilburna besökare vanliga. Frågan hade bollats mellan kommunens och Tyresö Bostäders tjänstemän i stället för att handläggas.

Olika ”kreativa nödlösningar” uppstod och de var i vissa fall kostsamma för kreatörerna. Till slut tröttnade undertecknad på att en ”så enkel” sak som gästparkeringar, inte kan lösas och skickade in förslag på olika lösningar, som redan tidigare föreslagits, till kommunen. Kommunen stod på sig och menade att det inte var möjligt att göra något åt parkeringssituationen. Skam, den som ger sig, när en dellösning är så enkel om bara viljan finns.

Efter att ha lämnat ytterligare ett förslag vid ett utskottssammanträde har vi i Folkpartiet äntligen börjat få stenen i rullning. Nu har kommunen sett till att det finns en 6-timmarsparkering på Bansjöslingan invid gångvägen till Barnsjön. Det är en liten, billig åtgärd som nu kommit till stånd. Förhoppningsvis kan ytterligare enkla åtgärder framöver ge fler gästparkeringar för de som inte har stora tomter att parkera på!

Martin Skjöldebrand
Folkpartiet i Tyresö