Äldre och årsrika ska ha mer makt i vardagen

Vård och socialt stöd

Tyresö är en fantastisk kommun som jag vill leva och bo i resten av mitt liv. Vi är alla olika och har olika behov. Barbro Westerholm tycker att äldre ska kallas för årsrika mycket därför att man ska se äldre människor som tillgångar med all den kunskap, kompetens och erfarenhet äldre besitter.

Vi i Folkpartiet vill att äldre och årsrika ska få en garanti som slår fast vad de har att förvänta sig av äldreomsorgen i kommunen.

Man ska själv kunna bestämma när och hur stöd, hjälp och service ska ges. Mer makt över vardagen helt enkelt! Äldreboenden av olika slag ska finnas. Det är väldigt bra om man kan bo hemma så länge som man orkar och vill och att man då kan få de insatser som kan behövas för att hemmaboendet ska fungera. När man inte kan göra det längre så ska det inte vara långa väntetider till ett annat boende. En övergripande plan för kommunen där man inbegriper tillgänglighetsanpassning av befintliga bostäder, fler trygghetsboenden (som lever upp till namnet) måste göras.

Det behövs också mindre lägenheter som inte är så dyra för att möta behoven, förutom att äldreboendeverksamheten har kapacitet som minskar väntetider.

Tillgänglighet är viktigt när man är årsrik. Det ska finnas bänkar så att man kan vila sig när man är ute på promenadstråken. Utomhusträning ska finnas på fler ställen i kommunen, alltså träningsredskap utomhus för spontanträning.

Mötesplatser är viktiga för alla invånare och inte minst för pensionärer. En inventering och översyn av befintliga lokaler bör göras för att underlätta för olika föreningsaktiviteter och möten. Skolans lokaler står ofta tomma efter skoldagens slut. Att samverka med utbildningsförvaltningen skulle frigöra många potentiella platser att träffas på.

Maten är viktig – god mat och doften av lagad mat är en del i välbefinnandet och ökar aptiten och lusten att äta. Man ska kvalitetssäkra avtal med restauratörer och leverantörer av mat till hushåll.

Att vårda en anhörig kan vara påfrestande både fysiskt och psykiskt. Att få avlastning är a och o. Att få prata med andra som är i samma situation är också viktigt. En god anhörigstödsverksamhet ska finnas. Kommunen bör också utveckla arbetet med teknisk utrustning som kan underlätta och säkerställa i hemmen. Förutom konventionella säkerhetssystem som exempelvis automatisk spisavstängning så finns mycket annat inom tekniken att tillgå för att öka tryggheten i hemmet.

Information om fallolyckor för personer som är över åttio ska vara praxis i hela kommunen.

Enligt internationell jämförelser (EU och OECD) av äldres livskvalitet och levnadsvillkor är Sverige det bästa landet att åldras i. I undersökningen har man bland annat tagit med ekonomi, hälsa, äldrevänlig miljö, sociala nätverk, fysisk säkerhet och äldres rättigheter.

Tyresö är en av de bästa kommunerna i Sverige att bli äldre i. Jag är inte rädd för att bli årsrikare här. Mycket som är bra kan göras ännu bättre. Vi ger oss inte!

Anna Steele
Folkpartiet Liberalerna Tyresö   

Läs mer om vad  Barbro Westerholm tycker om sammällets syn på äldre människor
Läs mer om vad Folkpartiet tycker om äldreomsorg
Läs mer om vad Folkpartiet tycker om äldrepolitik